Kontakt

Hasiči Závada (okres OPAVA)

Email:
hasici (zavinac) zavada.cz

Mobil:
732256037
starosta SDH

777101645
velitel SDH
 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Za oficiální datum založení SDH Závada je považováno 6.1.1927.
 

Dne 12. prosince 1926 byl zde po nedávném zhoubném požáru u Adolfa Urbánka založen český sbor dobrovolných hasičů, který vzrostl na 50 členů. Starostou sboru zvolen Jan Přichystal, místostarostou Jan Vitásek, jednatelem a vzdělavatelem Jan Konstacký, pokladník Inocenc Šamánek, doz. náčiní Ant. Ryška a velitelem Alois Vitásek.
Za oficiální datum založení SDH Závada je považováno 6.1.1927, kdy se konala první schůze zdejšího SDH v Závadě.

Dne 12. března zakoupil míst. Sbor dobrovolných hasičů starší čtyřkolovou stříkačku, 1 vůz pro mužstvo, 1 naviják s 300m hadic za obnos 20.000Kčs.
Sbor hasičský zřídil prácí svých členů vodní nádrž o rozměrech 40x20m a hloubce 1.5mu "Kamenky", kteréžto místo pronajal spolek rolníků bezplatně sboru na 15 roků.
V neděli dne 7.srpna v 15.30 hod. uhodilo do stavení č.37 Karla Leciána na "Podlišti" a zapálilo. K vypuknuvšímu požáru dostavil se okamžitě místní sbor dob. hasičů a se stříkačkou a pumpoval vodu z panského rybníčka a dvěma proudy chrlil vodu přes 250m do ohně. Díky poctivé námaze podařilo se uchránit přilehlou stodolu plnou obilí. K požáru přijeli hasiči ze Vřesiny se stříkačkou, které nebylo již potřeba, mužstvo však svědomitě pomáhalo. Vznikla škoda je krytá pojištěním, bylo jemu pojišťovnou vyplaceno 6.856Kč.
V neděli dne 4.září 1927 byly v Závadě slavnost I.okrskového cvičení hasičské župní jednoty Hlučinské. Se stříkačkami přijeli české hasičské sbory z Bělé, Vřesiny a s automobilní motorovou stříkačkou sbor z Ostravy-Přívozu. Cvičení bylo konáno u zřízené vodní nádrže a odpolední slavnost v lese u Podliští. Celkový příjem slavnosti 3.414,5Kč, čistý zisk 1.263,73Kč věnován na splátku ze stříkačky.
Na jaře 1932 započalo se stavbou hasičské zbrojírny za dvorem u transformovny, na kterou na žádost říd. učitele, darovalo obecní zastupitelstvo obnos 6.000Kč dle usnesení ze dne 11.10.1930 a panství Lichnovského v Chuchelné 5m3 stavebního dřeva.
Svěcení zbrojírny vykonal pan farář Karel Plaček z Bohuslavic za četné účasti krojovaného hasičstva dne 12.června 1932, místního občanstva i lidu z blízkého okolí.
Dne 11. července 1937 oslavil místní hasičský sbor 10leté trvání velkou slavností za účasti 7 sborů se stříkačkami. Slavnostní řeč pronesl vzdělavatel sboru - říd. uč. Jan Konstacký, 1.cenu při požárním cvičení získal sousední sbor z Vřesiny. Sbor čítá 50 členů a za dobu své činnosti investoval - stříkačka, sbrojírna, výzbroj a vodní nádrž - 31.500Kč, z nichž dluží asi 6000Kč. Při slavnosti byli dekorování stříbrnou medaili inž. In. Šamánek, statkář a bronzovou medaili Ant. Ryška, kovář; Rud. Chřibek, tesař; Karel Lecián, zedník a Josef Mokrý ml., zedník. Diplomy čestného uznání obdrželi: J.Konstacký,říd. uč.; Jos.Langer,revírník; Josef Mokrý st.,zedník a Jan Přichystal, obchodník. Při slavnosti byla vykonána sbírka (jen z 3 čísel ničeho nedarovali!) a ta vynesla za 263Kč zboží (mouka, máslo, cukr, vejce, …), 71Kč na hotovosti a za 30Kč cukroví. Celkem 364Kč. Hrubý příjem slavnosti byl 4.266.15Kč a čistý zisk činil asi 2.400Kč. Úspěch slavnosti byl všestranný: morální i finanční.
K osvětové a kulturní činnosti přispěla také místní hasičská jednota, která požádala několik zábavných akcí. Činnost hasičské jednoty v roce 1947 lze celkově považovat za velice aktivní. Bylo získáno potřebné výzbroje a výstroje - motorová stříkačka.
V neděli dne 10. července 1949 pořádala místní hasičská jednotka velikou letní slavnost na Valech. Této slavnosti se rovněž zúčastnili zástupci kmoterské obce Jindř. Hradce, kteří byli slavnostně přijati. Při své této návštěvě darovali obci dary v hodnotě asi 30.000Kč.
V roce 1951 byl místní hasičský sbor dobrovolných hasičů přejmenován jako v celé republice na Místní hasičskou jednotku. Při MNV byl z této has. Jednotky založen požární sbor, který spadá přímo pod MNV. Velitelem se stal Vitásek Jan č.79, pak Konečný Vilém.
Dne 23.7.1952 bylo v obci provedeno z nařízení okr. Požární ochrany noční cvičení hasičů.
Při bouřce v červenci 1958 udeřilo do obytného domu Kubíka Josefa č.p.81 na "konci", vzniklý požár však duchapřítomnosti majitele domu za pomocí sousedů byl včas uhašen, takže škoda byla minimální - poškozený komín a asi 1m2 krytiny.
Dne 18.8.1958 pořádal Svaz čs. PO v naši obci slavnost spojenou se soutěži požárních sborů. Soutěže se zůčastnil sbor z Hlučína, z Kozmic a Píště. Soutěž vyhral Píšť před Hlučínem. Náš požární sbor zakoupil ze svých finančních prostředků auto "Oppel-Blitz" vyřazený v odhadní hodnotě 18.000Kčs.
Dne 28.10.1959 byly položeny základy k "nové požární sbrojnici"
Dne 21.2.1960 se konala výroční schůze ČsPO. Předsedou byl zvolen Barvík Vavřinec. Na této slavnostní schůzi bylo okresem vyznamenáno 17 požárníků a 10 žáku odznakem "Vzorný požárník"
V předvečer 1. máje dne 30.4.1960 asi po 22 hodině se vzňala panská stodola "Feldšojna" u hřiště, která přes zákrok mnoha požárních sborů - Píšť, Bohuslavice, Vřesina, Hať, Hlučín. Závadští požárníci byli za 8 minut na místě požárů. Dřevěná stodola, která ani během války neshořela a sloužila dobře celé obci lehla popelem a v ní hospodářské stroje, velká mlátička, seno a sláma. Škoda se odhaduje přes 400.000Kčs.

Čerpáno z kroniky obce Závada